محصولات

سبد رز طبقه ای

7,000,000ریال

سبد بهاره 03

7,000,000ریال

سبد رز 01

8,500,000ریال

قفس ارکیده

8,500,000ریال

سبد رز قرمز

4,400,000ریال

سبد گل سه تکه

7,500,000ریال

شیشه گل مارپیچی 02

10,000,000ریال

سبد گل ۱۲

6,500,000ریال

سبد گل 44

5,000,000ریال

سبد گل ۲۷

2,600,000ریال

سبد بهاره 01

2,700,000ریال

سبد بامبویی 01

2,900,000ریال

صفحه‌ها