محصولات

سبد بهاره 03

4,600,000ریال

قفس ارکیده

5,000,000ریال

سبد رز قرمز

3,800,000ریال

سبد گل سه تکه

6,000,000ریال

شیشه گل 01

1,750,000ریال

شیشه گل 02

1,600,000ریال

سبد گل ۵

2,800,000ریال

سبد گل ۱۱

4,500,000ریال

سبد گل ۱۲

5,200,000ریال

شیشه گل 03

1,000,000ریال

گلدان سرامیکی برنزی

1,050,000ریال

گلدان سرامیکی یاسی

1,000,000ریال

صفحه‌ها