محصولات

پایه سه تکه

15,000,000ریال

تنگ شیشه 02

6,000,000ریال

شیشه گل 18

5,000,000ریال

شیشه گل 03

1,200,000ریال

سبد قایقی بهاره

6,000,000ریال

پایه پنج تکه

60,000,000ریال

سبد بشکه ای 02

1,900,000ریال

شیشه گل 14

3,500,000ریال

شیشه گل مارپیچی 02

10,000,000ریال

شیشه گل 19

10,000,000ریال

گلدان سرامیکی برنزی

1,200,000ریال

سبد گل 44

5,000,000ریال

صفحه‌ها