تحویل امروز

در صورتیکه تمایل دارید سفارشتان همین امروز به دستتان برسد می توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.
کلیه گلها با همان نوع گل و طراحی ارسال میشود ولی ممکن است با حفظ تم رنگی قید شده ، رنگ گلها تغییر کند.
نکته مهم : با انتخاب " تحویل امروز " قطعا همین امروز گل به آدرس گیرنده ارسال میشود ولی هیچ تضمینی بابت ساعت تحویل به شما داده نمیشود.
تحویل گلها از ساعت 10 صبح تا 9 شب صورت میگیرد.

بوم گلایل سه طبقه 1

9,900,000ریال

بوم گلایل دو طبقه 3

7,500,000ریال

بوم گلایل دو طبقه 2

5,800,000ریال

بوم گلایل دو طبقه 1

6,500,000ریال

بوم گلایل یک طبقه 5

5,800,000ریال

بوم گلایل یک طبقه 4

5,000,000ریال

بوم گلایل یک طبقه 3

5,500,000ریال

بوم گلایل یک طبقه 2

4,000,000ریال

بوم گلایل یک طبقه 1

3,500,000ریال

سبد گل 47

2,100,000ریال

تنگ شیشه 05

2,100,000ریال

گلدان پاییزه 01

2,500,000ریال