بوم گلایل یک طبقه 1

بوم گلایل یک طبقه 1

5,000,000ریال
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
گلایل
رنگ بندی: 
سفید
ارتفاع (تقریبی): 
170 سانتی متر