بوم گلایل یک طبقه 2

بوم گلایل یک طبقه 2

5,500,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
گلایل
رنگ بندی: 
سفید
ارتفاع (تقریبی): 
180 سانتی متر