بوم گلایل یک طبقه 3

بوم گلایل یک طبقه 3

7,000,000ریال
ترکیب گل: 
لیلیوم, گلایل
رنگ بندی: 
زرد, سفید
ارتفاع (تقریبی): 
200 سانتی متر