بوم گلایل یک طبقه 4

بوم گلایل یک طبقه 4

6,500,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, گل های فصلی, گلایل
رنگ بندی: 
زرد, سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
200 سانتی متر