تنگ شیشه 02

تزئین شده با گلهای :

45 شاخه رز هلندی

تنگ شیشه 02

6,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز
رنگ بندی: 
قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
40 سانتی متر