سبد بشکه ای 03

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ، رز

سبد بشکه ای 03

1,550,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز, لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
زرد, سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
50 سانتی متر