سبد رز طبقه ای

40 شاخه رز هلندی

سبد رز طبقه ای

12,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-06
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز
رنگ بندی: 
سفید, قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
70 سانتی متر