سبد رز قرمز

تزئئین شده با گل :
35 شاخه رز قرمز

سبد رز قرمز

4,400,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-06
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز
رنگ بندی: 
قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
50 سانتی متر