سبد کُروی 01

سبد کُروی :
آنتوریم ، لیلیوم ، ارکیده فلانپسیس ( ارکیده خوشه ای موجود نمیباشد)

سبد کُروی 01

25,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-19
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, ارکیده
رنگ بندی: 
بنفش, سبز, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
110 سانتی متر