سبد کُروی 03

تزیین شده با گل :
45 شاخه رز قرمز هلندی

سبد کُروی 03

5,500,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1396-09-21
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز
رنگ بندی: 
قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
100 سانتی متر