سبد کُروی 05

سبد کُروی 05

34,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-19
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, ارکیده
رنگ بندی: 
زرد, سبز, سفید
ارتفاع (تقریبی): 
110 سانتی متر