سبد گل آلسترومریا

سبد گل آلسترومریا

2,800,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-04
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
آلسترومریا
رنگ بندی: 
زرد, قرمز, نارنجی
ارتفاع (تقریبی): 
35 سانتی متر