سبد گل پاییزه

سبد گل پاییزه

1,450,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-04
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آلسترومریا
رنگ بندی: 
زرد, نارنجی
ارتفاع (تقریبی): 
40 سانتی متر