سبد گل ۱۰

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم و گلهای ریز فصلی

سبد گل ۱۰

1,300,000ریال
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, گل های فصلی
رنگ بندی: 
سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
50 سانتی متر