سبد گل ۱۱

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ، ارکیده فلانپسیس ( ارکید خوشه ای موجود نمیباشد )

سبد گل ۱۱

26,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-19
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, گل های فصلی
رنگ بندی: 
زرد, سبز, سفید