سبد گل ۱۲

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ، ارکیده

سبد گل ۱۲

6,500,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-19
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, آلسترومریا, گل های فصلی
رنگ بندی: 
بنفش, سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
150 سانتی متر