سبد گل ۲۱

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ،ارکیده فلونوپسیس

سبد گل ۲۱

1,900,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-06
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, ارکیده
رنگ بندی: 
سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
50 سانتی متر