سبد گل ۲۳

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ، رز هلندی

سبد گل ۲۳

1,600,000ریال
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز, لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
45 سانتی متر