سبد گل ۳۴

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ، رز

سبد گل ۳۴

5,500,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-04
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز, لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
زرد, قهوه ای, نارنجی
ارتفاع (تقریبی): 
120 سانتی متر