سبد گل ۳۵

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم و گلهای ریز فصلی

سبد گل ۳۵

2,700,000ریال
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, گل های فصلی
رنگ بندی: 
بنفش, سبز
ارتفاع (تقریبی): 
110 سانتی متر