سبد گل ۳۸

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ، رز

سبد گل ۳۸

18,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-07-15
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز, لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
زرد, سبز, نارنجی
ارتفاع (تقریبی): 
100 سانتی متر