سبد گل ۳۹

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ، رز

سبد گل ۳۹

1,850,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-04
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز, لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
صورتی, قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
50 سانتی متر