سبد گل ۵

تزئئین شده با گلهای :
استرلتزیا( پرنده بهشتی) ، آنتوریم ، لیلیوم

سبد گل ۵

17,500,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-19
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, آلسترومریا, استرلتزیا
رنگ بندی: 
زرد, قرمز, نارنجی
ارتفاع (تقریبی): 
110 سانتی متر