سبد گل 37

سبد گل 37

14,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-18
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
70 سانتی متر