سبد گل 43

سبد گل 43

25,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-19
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, آلسترومریا, گل های فصلی
رنگ بندی: 
بنفش, سفید, صورتی, یاسی
ارتفاع (تقریبی): 
120 سانتی متر