سبد گل 47

سبد گل 47

3,300,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
سفید, قهوه ای
ارتفاع (تقریبی): 
110 سانتی متر