شیشه رز 02

تزئئین شده با گلهای :
25 شاخه رز و گلهای ریز فصلی

شیشه رز 02

3,800,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-06
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز, گل های فصلی
رنگ بندی: 
سفید, قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
30 سانتی متر