شیشه گل مارپیچی 02

شیشه گل مارپیچی 02

10,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-05
ترکیب گل: 
رز, گل های فصلی
رنگ بندی: 
زرد, قرمز, نارنجی
ارتفاع (تقریبی): 
70 سانتی متر