شیشه گل 03

تزیین شده با گل :
هفت شاخه رز قرمز هلندی
**** در صورت موجود نبودن شیشه داخل ظرف سرامیکی کار میشود. ****

شیشه گل 03

4,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-18
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز
رنگ بندی: 
قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
20 سانتی متر