شیشه گل 04

شیشه گل 04

12,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-05-18
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز, گل های فصلی
رنگ بندی: 
سبز, قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
50 سانتی متر