شیشه گل 05

تزیین شده با گلهای :
گلهای ریز فصلی مانند داوودی مینیاتوری ، میخک مینیاتوری ، فرزیا و یا رز مینیاتوری

شیشه گل 05

1,850,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1397-05-30
ترکیب گل: 
گل های فصلی, داوودی
رنگ بندی: 
سبز, قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
35 سانتی متر