شیشه گل 12

تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم ، ارکیده

شیشه گل 12

2,700,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, آلسترومریا
رنگ بندی: 
سبز, سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
60 سانتی متر