شیشه گل 18

شیشه گل 18

5,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, ارکیده, گل های فصلی
رنگ بندی: 
سفید
ارتفاع (تقریبی): 
60 سانتی متر