شیشه گل 19

شیشه گل 19

10,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, ارکیده, گل های فصلی
رنگ بندی: 
سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
140 سانتی متر