پایه دو طبقه 02

پایه دو طبقه 02

15,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-06
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, آلسترومریا, گل های فصلی
رنگ بندی: 
بنفش, زرد, سبز
ارتفاع (تقریبی): 
210 سانتی متر