پایه سه تکه

پایه سه تکه

15,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-07-16
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, آلسترومریا, گل های فصلی
رنگ بندی: 
زرد, سفید, قهوه ای
ارتفاع (تقریبی): 
200 سانتی متر