پایه سه طبقه 02

پایه سه طبقه 02

21,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, آلسترومریا, گل های فصلی
رنگ بندی: 
سبز, سفید
ارتفاع (تقریبی): 
240 سانتی متر