پایه سه طبقه 03

پایه سه طبقه 03

15,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, آلسترومریا
رنگ بندی: 
زرد, صورتی, قرمز
ارتفاع (تقریبی): 
240 سانتی متر