پایه سه طبقه 04

پایه سه طبقه 04

15,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
زرد, قرمز, نارنجی
ارتفاع (تقریبی): 
230 سانتی متر