پایه پنج تکه

پایه پنج تکه

60,000,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-04-07
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم, گل های فصلی
رنگ بندی: 
سبز, سفید
ارتفاع (تقریبی): 
300 سانتی متر