گلدان سرامیکی یاسی

گلدان سرامیکی تزیین شده با گلهای :
آنتوریم ، لیلیوم

گلدان سرامیکی یاسی

1,200,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1400-11-05
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
لیلیوم, آنتوریوم
رنگ بندی: 
سفید, صورتی
ارتفاع (تقریبی): 
35 سانتی متر