گلدان پاییزه 01

تزیین شده با گلهای :

رز ، لیلیوم و آفتابگردان یا گلهای فصلی

گلدان پاییزه 01

3,800,000ریال
حداقل زمان سفارش: 
1401-03-04
شهرهای قابل تحویل: 
تهران
ترکیب گل: 
رز, لیلیوم, گل های فصلی
رنگ بندی: 
زرد, قرمز, نارنجی
ارتفاع (تقریبی): 
40 سانتی متر